Registrace do oddílů Junáka ve Studénce na rok 2020

Rok 2020 je přestupný a registrace na něj již byla zahájena. Od 1. prosince jsou v klubovnách k dispozici registrační lístky. Pokyny jsou uvedeny na registračních lístcích dole. Malé shrnutí ve stručnosti:
– vyplněné registrační lístky je potřeba odevzdat vedoucím družinek, kteří se postarají, aby do 31. prosince byly vyplněné lístky u vedoucího oddílu.
– registrovaní v letech 2018 nebo 2019 nemusí na lístek uvádět rodné číslo, ostatní údaje je věak potřeby vyplnit.
– dosud neregistrování vyplní kromě registračního lístku i přihlášku mladšího člena (A4) a souhlas rodiče nebo zák. zástupce s uchováváním osobních dat ve smyslu evropské směrnice (GDPR). Jde především o to, že osobní data budou použita pouze pro účely registrace a v nezbytném rozsahu i pro činnost (např. seznamy dětí na akcích). Současně souhlas obsahuje pořizování fotografií a viedozáznamů spojených s činností Junáka, která slouží pro propagační a informační účely.
– Registrační poplatek je opět 400,- Kč na celý rok a zahrnuje především:
  pojištění proti úrazu při organizované činnosti
  časopis odpovídající věkové kategorii (dvouměsíčník)
  nárok na dotační příspěvek ministerstva školství a soc. věcí
  a další (např. nižší poplatek na tábor a další akce s účastnickými poplatky)
Část registračního poplatku slouží také k pokrytí provozních nákladů a k částečné úhradě poplatků kvalifikačních kurzů vedoucích a zdravotníků.

Registrační lístek je možné vytisknout i doma – dokument ke stažení je zde (4 reg. lístky) ve formátu pdf.

Jezevec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *