Tábor 2019

Mezi sobotami 27. července do 10. srpna proběhl 18. tábor našich členů.Letošní námět navazoval na celoroční motiv detektivních zápletek a dal by se nazvat Detektivní universita.
Od příjezdu až do dne odjezdu hledali naši frekventanti podezřelého…
Podrobnosti budou průběžně doplněny (pokud už vám ratolesti neprozradily detaily).

Výběr fotodokumentace je na tomto odkazu.

**********************************************
V sobotu 27.7. odjíždíme na tábor! Autobus bude čekat ve 14:00 před Dělnickým domem ve Studénce, tak ať ho nezmeškáte. Nezapomeňte s sebou donést průkazku pojišťovny (stačí kopie), léky (se jménem a dávkováním) a prohlášení o bezinfekčnosti (kdo neodevzdal). Více informací a seznam věcí najdete zde


Letošní tábor v Nedašově se blíží, závazné přihlášky je třeba odevzdat do 14.7.2019. Účastnický poplatek ve výši 1800,- (2200,- pro neregistrované, v případě neúčasti v celé délce tábora se může lišit) je třeba uhradit na střediskový účet také do 14.7.2019informace o platbě najdete na informačním letáku. K přihlášce je třeba přiložit také lékařem ověřený posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (má platnost 2 roky, lze použít i jiný formulář, stačí jeho kopie), dotazník o zdravotním stavu a prohlášení o bezinfekčnosti

Další informace:

  • Návštěvní den není v harmonogramu tábora z důvodu narušení programu obsažen. Pro případné návštěvy je vyhrazen prostor v neděli 4.8. odpoledne (15:00-18:00). Prosíme o respektování tohoto času. Odstavné místo pro auta je na točně cca 200 m od tábora.
  • Sladkosti jsou v rozumné míře součástí jídelníčku, není třeba děti nadmíru zásobit (především brambůrky, balenými limonádami apod.). Chcete-li ovšem na tábor přispět formou sladkostí, prosíme o přizpůsobení jejich množství počtu všech dětských účastníků (cca 30).
  • Na táboře jsou dětem k dispozici ekologické hygienické prostředky: mýdlo (tuhé i tekuté), šampón (tuhý i tekutý), sprchový a prací gel. S ohledem na životní prostředí žádáme o využití této nabídky.

Kontaktní osoby:

  • Jan Friml (hlavní vedoucí tábora), tel.: 731 184 979
  • Marie Sekaninová (zdravotník tábora), tel.: 723 962 754

Korespondenční adresa tábora:

  • Skautský tábor Studénka
    Nedašov 173 – obchod
    763 32 Nedašov

Letošní tábor proběhne na přelomu července a srpna na stejném tábořišti jako loni, v Nedašově. Pro zájemce jsou k dispozici předběžné přihlášky, které je potřeba vyplnit a odevzdat do 7. června!

Předběžnou přihlášku dostanou děti v průběhu týdne na schůzce, popřípadě ji lze stáhnout zde (přihlášku lze vyplnit a odevzdat i elektronicky na e-mail uvedený níže).

Na základě vyplněné předběžné přihlášky bude vystavena závazná přihláška. Podrobnější informace k táboru budou k dispozici spolu se závaznou přihláškou (po odevzdání předběžné přihlášky) a také na informační schůzce, která proběhne 22. června v 17:00.

S případnými dotazy se obracejte na e-mail: jan.friml@skaut.cz nebo na telefon: 731 184 979.